Dutxes d’aire

Les cabines, dutxes d’aire DARLEX són càmeres independents instal·lades en les entrades de les sales netes o les zones de trànsit entre sales de diferent classificació, o qualsevol altre tipus d’ambient controlat. La seva funció principal és la de minimitzar al màxim el material en partícules ambientals adherides al subjecte en l’entrada o sortida de l’espai net.

Les cabines d’aire DARLEX garanteixen, a través d’un flux d’aire d’alta velocitat que oscil·la entre els 20 i els 24 m/seg, que l’aire surt expulsat a través de les toveres a una velocitat en augment fins arribar a la velocitat màxima permesa per normativa, assegurant una filtració ULPA gràcies als sistemes dissenyats a aquest efecte. Les partícules de contaminació queden adherides a aquests pre-filtres, que són d’un sol ús i accessibles a la cambra de retorn.

El sistema de filtració està compost per filtres HEPA capaç de retenir el 99,99% de les partícules de pols de 0,3 micres de mida. L’accés al filtre es realitza des de la part superior de l’equip o en funció de les especificacions directes del client. Els pre-filtres de descàrrega, habitualment G4, actuen amb una eficiència del 85% i són reemplaçables des de l’interior de la pròpia cabina. S’utilitzen principalment per a maximitzar la vida útil dels filtres absoluts.

El sistema elèctric de la dutxa d’aire es compon d’un autòmat pre-programat per temporitzar totes les accions de la cabina, una pantalla tàctil exterior per facilitar la programació dels temps, llums interiors, botons stop de seguretat interior i exterior de la cabina , llums d’encesa i apagat, interior i exterior, cablejat intern i mototurbina.