Altre mobiliari

Rentamans
Aigüeres
Abocadors
Urinaris

DARLEX ha dissenyat uns nous Rentamans i aigüeres especialment adaptables a qualsevol necessitat d’espai. En models col·lectius o individuals poden donar resposta a les estrictes normatives en qüestió d’higiene.

Fabricats en Acer Inoxidable AISI-304. Els Piques i Rentamans DARLEX es poden subministrar amb o sense bastidor; els rentamans poden incloure pedal d’accionament o bé polsador de mà o genoll.

Els models de Rentamans de pedal estan preparats per rebre aigua calenta o freda. Els que s’accionen mitjançant polsador de mà o genoll poden incorporar una vàlvula reguladora de cabal i de temperatura.

DARLEX ha dissenyat uns nous rentamans i aigüeres per accionar el funcionament mitjançant cèl·lula fotoelèctrica integrat en el propi equip. Sense cap tipus de contacte amb l’equip es podrà accionar la sortida d’aigua a petició de l’usuari.

Selección de productos – Otro mobiliario

Rentamans

Aigüeres

Abocadors

Urinaris

Cadires