Industrial

Embornals
Canals

Els projectes industrials tenen com a principal handicap el fet que els diferents sectors posseeixen la seva idiosincràsia pròpia i per tant s’han d’estudiar des d’una perspectiva individual.

No podem tractar igual un projecte agroalimentari, que un celler, un projecte farmacèutic, una indústria làctia, un laboratori o una indústria setrillera.

Compliment estricte de la normativa europea.

Darlex assoleix els estàndards de referència en normativa d’higiene i seguretat.

DARLEX, des de l’experiència que li dóna comptar amb professionals de més de 25 anys en el sector, i gràcies a la col·laboració amb les més prestigioses empreses i enginyeries del sector, ha pogut assessorar en solucions per a l’evacuació d’aigua residual a la indústria i el tractament de les mateixes aconseguint una adequació a la normativa europea EN1253, assegurant les exigències del CTE, però sobretot
complint amb les noves disposicions del holding europeu de referència en normativa d’higiene i seguretat en la indústria alimentària.

DARLEX assessora els clients sobre les possibilitats d’evacuació, sobre les solucions per als seus projectes, però també sobre totes les opcions econòmiques i tècniques perquè el projecte arribi a bon terme en relació a la nostra principal preocupació, que s’aconsegueixi evacuar l’aigua residual en el menor temps possible, al menor cost possible i amb el millor disseny possible.

Selecció de productes – Industrial

Canalització

Per paviments embassats i vinílics.

Embornals

Per paviments embassats i formigó.